Deze website is per 1 januari opgeheven. Voor informatie kunt u contact opnemen met dhr. Schulte van Bibliotheek Kampen: jschulte@bibliotheekkampen.nl